Zertifikate

Abfalltransportgenehmigung

EU Lizenz

Abfallregister Niederlande

tillstånd till transport av avfall

Danish National Waste Register

Vervoerders van afvalstoffen