Zertifikate

Abfalltransportgenehmigung

EU Lizenz

Abfallregister Niederlande 2014 - 2019

tillstånd till transport av avfall

Danish National Waste Register

Vervoerders van afvalstoffen